Persbericht – Meerwold breekt de dijken door

Persbericht – Meerwold breekt de dijken door

Op dinsdag 17 december 2019 werd de tijdelijke dijk, die eerder nog het water van het Hoornsemeer scheidt van de nieuwe oever bij het Best Western Plus Hotel Groningen Plaza, doorgebroken. Vanaf dat moment stroomt het water van het Hoornsemeer helemaal tot aan het hotel. Dat is de kroon op het plan dat ondernemer Albert-Jan Postma al vanaf de aankoop van het pand in 2002 had en dat hij met veel doorzettingsvermogen en hulp vanuit diverse hoeken realiseerde.

 

Over Meerwold en het Meerplan
Meerwold is zowel de naam van het gebouw aan de Laan Corpus den Hoorn 300 als van het restaurant dat in het pand is gevestigd (Meerwold Eten & Drinken). En dát maakt weer deel uit van Best Western Plus Hotel Groningen Plaza. Meerwold is in het begin van de jaren ’90 gebouwd in opdracht van PTT Vastgoed en sinds 2002 eigendom van Groninger ondernemer Albert-Jan Postma. Hij vestigde in het pand een hotel en biedt onderdak aan meer dan twintig externe huurders.

Het Meerplan is in 2008 ontstaan, uit het eerste idee van Postma in 2002. Het oorspronkelijk door Postma ontwikkelde plan is niet uitgevoerd, maar opgegaan in het grotere geheel van het zogenaamde ‘Koepelplan’ van het Meerschap Paterswolde. Dat plan beschreef de manier waarop de noordoosthoek van het Hoornsemeer aantrekkelijk gemaakt kon worden. Door het opgaan in het Koepelplan verbreedde de scope zich naar het maken van een verbinding tussen de stad Groningen en het meer. Het uiteindelijke plan voorzag in het stimuleren van watersport, door het realiseren van een ‘natuurlijke waterwereld’ achter het hotel.

De betekenis van het Meerplan is veel groter dan het vergroten van de aantrekkelijkheid van Meerwold. Dit gebouw zal door het plan veranderen van een tamelijk geïsoleerd object in een plek die een belangrijke toevoeging voor de stad is, met aan de achterkant een volledig nieuw gezicht. Door de uitvoering van dit plan zal de omgevingskwaliteit van het hotel sterk toenemen, waardoor het hotel zijn marktpositie versterkt. Het hotel zal zich met de nieuwe ligging aan het water en het recentelijk geheel vernieuwde restaurant beter op de toeristische markt kunnen richten en ook betere voorzieningen aan bewoners in de wijk kunnen aanbieden. Het hotel verwacht tussen de 10 en de 20.000 meer hotelgasten, congresbezoekers en bezoekers voor het restaurant, paviljoen en het terras te kunnen begroeten. Dit zal gepaard gaan met de inzet van 18 fulltime arbeidskrachten.

Het Paterswoldsemeer heeft een regionale functie. Vanuit dat perspectief kun je zeggen dat investeringen in het Paterswoldsemeer zullen leiden tot hogere bezoekersaantallen en daardoor meer bestedingen in dit gebied en andere economische voordelen. Reden voor de Provincie, de Regio Groningen-Assen en Waterschap Noorderzijlvest om het plan financieel te ondersteunen. Meer dan de helft van alle kosten wordt door het hotel gefinancierd. De totale kosten van het plan liggen rond de twee miljoen euro.