Veenkoloniaal Museum

Veenkoloniaal Museum

De geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën is verbazingwekkend rijk. Neem het metersdikke veenpakket dat al vanaf 1600 werd afgegraven door vluchtelingen en werkzoekenden die van heinde en ver kwamen. Neem de scheepsbouwers, reders en de zeevaartschool die honderden kapiteins afleverde. Of de bijzondere rol die de kapiteinsvrouwen speelden. De vrouw stond letterlijk haar mannetje aan boord. Niet te vergeten de middenstanders en de fabrikanten: karton, aardappelzetmeel, suikerbieten. In Veendam schreef Anthony Winkler Prins de naar hem vernoemde encyclopedie. In Sappemeer ging de eerste vrouwelijke medicijnenstudente Aletta Jacobs naar de HBS. Een ieder drukte zijn eigen stempel op dit bijzondere gebied; een bont gezelschap van ondernemende avonturiers en pioniers.